prof. Dominika Zukowska-Gardzinska_foto2www

dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. ucz.

Teolog kultury, wykładowca, profesor w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ekspert ds. programowych w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

W przestrzeni jej zainteresowań badawczych znajdują się teologia ciała, tożsamość, dialog wiary i kultury, polityka kulturalna, pedagogika kultury, ale też przestrzenie łączenia nauki i szeroko rozumianego otoczenia gospodarczego.

Autorka i współautorka kilkunastu publikacji analizujących nauczanie i twórczość Karola Wojtyły/Jana Pawła II. Pomysłodawca i współtwórca projektów badawczych: „Tożsamość ciała – pogranicza teologii i antropologii”; „Locus theologius w kulturze wizualnej”; „Podnoszenie potencjału dydaktycznego uczelni”. Jest autorką i redaktorem wielu publikacji związanych z nauczaniem Karola Wojtyły, w tym m.in. „Jan Paweł II – miara wielkości człowieka”.

Odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za pracę na rzecz państwa i obywateli w obszarze nauki.

przymierze milosierdzia

Przymierze Miłosierdzia

Rodzina Przymierza Miłosierdzia przyjmuje i łączy siły mężczyzn i kobiet, celibatariuszy i małżonków, świeckich i kapłanów, którzy na różne sposoby i w różnej mierze, wezwani przez Boga, stają się „dziećmi Miłosierdzia”, aby ewangelizować zagubione owce (por. Łk 15,4-7). Ufni w moc Ducha Świętego, pełnią te wszystkie dzieła Miłosierdzia, na które pozwalają im ich własne siły.

Świadomi nierozerwalnego związku pomiędzy głoszeniem i świadczeniem miłosierdzia (por. Jk 2,14-19; 1J 3,14-17), zobowiązujemy się harmonijnie łączyć ewangelizację i dobroczynność:

„Kościół nie może, pod groźbą zdradzenia misji Jezusa, oddzielić zbawienia od szerzenia sprawiedliwości i wyzwolenia” (Dyrektywy ogólne Konferencji Episkopatu Brazylii 1999-2002).

Obok działań ewangelizacyjnych Ruch wykonuje różne prace społeczne dla dobra potrzebującej społeczności ubogich dzielnic i ulic, harmonijnie łącząc ewangelizację i dobroczynność. Ruch został zatwierdzony w Brazylii jako organizacja pożytku publicznego na poziomie miasta, stanu i państwa.

Ruch jest obecny w ponad 50 miastach Brazylii oraz w siedmiu innych państwach – w Polsce, Portugalii, Belgii, we Włoszech, w Mozambiku, Wenezueli i na Dominikanie – poprzez przynależność członków do jednego z więzów uczestnictwa.