Muzykolekcje o Świetle

Słowo Boże

 

  • Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim 

(Mt 5, 15)

  • Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą 

(Iz 60,1)

  • W Nim było życie, a życie było światłością ludzi 

(J 1,4)

 

Intencja i cel

 

Na Ukrainie trwa wojna. Obecnie większość naszych myśli i działań dotyka pomocy uchodźcom, modlitwy i różnych form wsparcia dla walczącej o wolność Ukrainy. Pojawia się także refleksja i coraz większa świadomość, że również Rosja jako głęboko zniewolony naród, doświadczający stopniowo tragicznych skutków tej wojny, potrzebuje naszej modlitwy. Dzisiaj trudno jest przewidzieć co przyniosą najbliższe tygodnie. Tym bardziej jednak rozumiemy, że jeżeli dojdzie do skutku kolejna edycja Muzykolekcji – o Świetle, będzie to w jeszcze większym stopniu czas przygotowania i rozesłania do posługi i uczynków miłosierdzia względem napływających uchodźców. Gdy w 2021 roku zastanawialiśmy się nad tematem kolejnej edycji, Duch Święty prowadził nasze myśli do Kazania na Górze, do Słowa o lampie, której nie można stawiać pod korcem. Dzisiaj to Słowo wyjaśnia się i realizuje – bo Światłem są w istocie ludzie, którzy żyją duchem błogosławieństw, którzy w obecnym czasie dzielą się wszystkim z uchodźcami – nieprawdopodobnym dobrem w odpowiedzi na mordercze zło. Tegoroczna edycja Muzykolekcji rozpocznie się podczas Nowenny przed Świętem Zesłania Ducha Świętego, zakończy natomiast w niedzielę Trójcy Świętej, 12 czerwca. W tych dniach będziemy wracać także myślami do wydarzeń, które zmieniły nasz świat, gdy Polacy gromadzili się licznie by dać wyraz swojemu pragnieniu wolności. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, w komunistycznej Warszawie, Jan Paweł II w czerwcu 1979 wezwał Ducha Świętego aby odnowił oblicze Polski w wymiarze duchowym, społecznym i politycznym. Dzisiaj to my, dzieci tamtej modlitwy – jesteśmy wezwani by kontynuować to papieskie wołanie o Ducha Świętego, wstawiać się za Warszawą i Polską, a szczególnie także za pogrążoną w wojnie Ukrainą i Rosją. By błogosławić, przywracać nadzieję, jednoczyć, uwalniać od lęku, okazywać solidarności i dobro najbardziej potrzebującym. 

Powstań! Świeć – te słowa z księgi Izajasza odczytujemy jako wezwanie – aby tak jak apostołowie wychodzić z wieczernika i dzielić się Nadzieją płynącą ze Zmartwychwstania Chrystusa. Wdzięczni za otrzymane dary, być może doświadczając obaw, ale też pełni ufności i radości – chcemy opowiedzieć także innym ludziom o uwalniającym doświadczeniu Bożej Miłości. Dlatego też owocem kolejnej edycji Muzykolekcji będzie otwarta modlitwa w przestrzeni miejskiej, w formie koncertu, pod nazwą: Miastu i Światu.