Muzykolekcje o Kościele

Słowo Boże

 

  • 1 P 2,9-10 „Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali”

  • Ef 2,19-22 „nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha”

 

Wprowadzenie do tematu

 

Wiele już powiedziano o Kościele i wciąż mówi się dużo. Nie może być inaczej, gdyż tak jak każda duża i kochająca się rodzina – również Kościół tętni Życiem. Każdy z nas jest kochany, chciany i ważny. Stworzyła nas cudowna ojcowska miłość Boga.  Od momentu chrztu, który wprowadził nas w świat naszego Ojca, codziennie jej doświadczamy; ona jest życiem Boga – nosimy je w sobie, zachwycamy się nim i nic nas nie zdoła od niej odłączyć.

W naszej rodzinie zatem więzy miłości są najważniejsze. Łączą nas one ze sobą na wszystkich kontynentach i w każdej strefie czasowej. One sprawiają też, że różnice językowe i jakiekolwiek inne nie są problemem, a wręcz naszym bogactwem, ponieważ wszyscy wpatrujemy się w Pierworodnego Syna, naszego Brata – Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To On jest Głową i zespala naszą rodzinę. Doświadczamy tego zawsze podczas Eucharystii – misterium Boga przychodzącego, oddającego swe życie za nas i dającego się nam w miłości. Ona jest sercem, radością, źródłem i szczytem naszego życia rodzinnego, ponieważ jednoczy nas z Umiłowanym i między sobą.

W Kościele każdy z nas czuje się jak dziecko: ukochane i obdarowane. Od momentu chrztu każdego z nas, Duch Ojca i Syna wypełnia nasze dusze swoją obecnością. Chcemy być radością naszego Taty, dlatego pozwalamy się prowadzić Jego Duchowi, który w nas zamieszkuje. To On nas wewnętrznie upodabnia do Pana Jezusa i uzdalnia do służby. W naszej rodzinie szczególne miejsce zajmuje Maryja, która wraz ze świętymi otacza Kościół modlitwą i swoją matczyną miłością.

Podczas tegorocznej edycji Muzykolekcji pragniemy odkrywać misterium Kościoła – Ciała Chrystusa i nasze w nim miejsce. Będziemy zastanawiać się nad tym jak możemy budować naszą Wspólnotę, a przede wszystkim jaki jest zamysł naszego Ojca względem niej, do czego inspirują nas słowa św. Jana Pawła II: Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata (Novo millennio ineunte,43).