1. Administrator Danych 

Administratorem danych osobowych jest Jakub Jęczmionka email: muzykolekcje.dane@gmail.com

  1. Zakres Przetwarzania danych

Administrator będzie przetwarzał dane podane w formularzu rejestracji

  1. Cel przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane w celu:

– organizacji warsztatów muzycznych: “Muzykolekcje”

– wysyłania informacji o wydarzeniach i inicjatywach związanych z Muzykolekcjami (jeśli użytkownik wyrazi zgodę na formularzu rejestracji, zgoda w każdej chwili może być wycofana poprzez kontakt mailowy na adres: kontakt@muzykolekcje.pl)

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby podającej dane osobowe.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z:

Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r.

Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z obszarem stosowania ww. dokumentów i tam gdzie mają one zastosowanie.

  1. Okres przetwarzania danych 

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z: 

– okresu potrzebnego na realizację Muzykolekcji

– okresu od złożenia deklaracji chęci otrzymywania newslettera do czasu wycofania zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

– czasu przetwarzania wynikającego z przepisów prawa.

  1. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane:

– podmiotom w celu zapewnienia prawidłowej organizacji Muzykolekcji (firma hostingowa gdzie jest umieszczona strona internetowa oraz współorganizatorzy Muzykolekcji)

– podmiotom uprawnionym przepisami prawa

  1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wycofania zgody na przetwarzanie

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  1. Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Informacja dodatkowe

Muzykolekcje nie stosują profilowania ani nie eksportują danych do państw poza UE.

Na stronie internetowej stosowane są pliki „Cookie” konieczne do funkcjonowania strony.