DSC02723

ks. Grzegorz Demczyszak

Duszpasterz akademicki, wikariusz w parafii św. Jakuba w Warszawie na Ochocie. Od 1998 roku jest związany z jednym z ruchów odnowy Kościoła – Ruchem Światło-Życie – potocznie nazywanym oazą. Szczególnie bliskie jest mu podejmowanie i wspieranie inicjatyw ewangelizacyjnych. Aktualnie jest moderatorem Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej. W parafii św. Jakuba pracuje ze studentami – jako moderator oazy akademickiej, a także z młodzieżą – jako nauczyciel w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Prowadzi również rekolekcje ewangelizacyjne dla małżeństw oraz opiekuje się dwoma kręgami Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.

IMG_9342

Poldek Twardowski

Leopold Twardowski, wdzięczny Bogu, urodził się na Podkarpaciu, w miejscowości Sędziszów Małopolski 7 października 1966 roku, choć z powodu błędnego zapisu Urzędnika w dokumentach widnieje data 17 października.
Ukończył 5 lat studiów teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w 1991 roku, a następnie Studium Piosenkarskie oraz Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w klasie gitary klasycznej w Poznaniu.
• W latach 1990 – 1995 pełnił posługę lidera muzycznego w czasie Ogólnopolskich i Międzynarodowych Spotkań Młodzieży Franciszkańskiej – m.in. w 1991 roku w Częstochowie w ramach Światowych Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
• W latach 1999 – 2004 współpracował z projektem „Lednica 2000” jako solista na Polach Lednickich. Powstają wtedy m.in. teledyski „Ichtis” i „Wypłyń na głębię” oraz wiele innych pieśni (np. „Podnieś mnie Jezu”, „Ojcze, w Twe ręce”) kompozycji Jacka Sykulskiego, Leszka Kwiatkowskiego, w których słychać jego improwizacje wokalne.
• We wrześniu 2001 roku zawiązał Inicjatywę Poznańskich Muzyków „Bogu Jedynemu Chwała” (Poznańskie Wielbienie), organizując comiesięczne Niedzielne Wielbienie Boga
• W lipcu 2011 roku zorganizował wraz z żoną Joanną i o. Tomaszem Nowakiem OP z pomocą środowiska Poznańskiego Wielbienia pierwsze Ogólnopolskie Rekolekcje „Na Fali Wielbienia”. Do tej pory odbyło się osiem edycji rekolekcji – w Henrykowie, Warszawie, Rokitnie i w Licheniu.
• Od wielu lat uczestniczy w wielu chrześcijańskich projektach muzycznych, m.in. festiwalu „Song Of Songs” i w koncercie „Jednego Serca Jednego Ducha” w Rzeszowie.
• Koncertuje w Polsce i za granicą prowadząc warsztaty posługi uwielbienia Boga.
• W kwietniu 2016 roku był odpowiedzialny za oprawę muzyczną w czasie centralnych uroczystości jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski na stadionie INEA w Poznaniu. Zgromadził ponad 100 osobową orkiestrę i ponad 1050 osobowy chór. Na tę okazję skomponował m.in. Pieśń Jubileuszową obchodów pt. „Gdzie chrzest, tam nadzieja”.

pawelbebenek

Paweł Bębenek

Muzyk, amator-miłośnik z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem praktyki: śpiewa, komponuje, dyryguje. Związany ze środowiskiem muzycznym przy krakowskim klasztorze dominikanów.

Muzyką liturgiczną zainteresował się w 1989 roku, początkowo jako chórzysta. W 1993 roku jako śpiewak rozpoczął pracę z „Bractwem Lutni z Dworu na Wysokiej”, z którym występował podczas wielu koncertów i festiwali w kraju i za granicą.

Zajmuje się muzyczną tradycją Kościoła, jest autorem wykonywanych w kraju i za granicą kompozycji autorskich oraz aranżacji dawnych pieśni kościelnych.

Sam mówi, że jego muzyka jest efektem poszukiwania Boga Stwórcy i zachwytu nad Jego Pięknem. Współpracuje z wieloma osobami zajmującymi się muzyką dawną i liturgiczną, m.in. z Antonim Pilchem (Bractwo Lutni), Marcinem Bornus-Szczycińskim (Bornus Consort), Stanisławem Szczycińskim (Mikroklimat), Taivo Niitvägi (Linnamuusikud, Tallin), Andriejem Kotowem (Sirin, Moskwa), Aleksandrem Tomczykiem (Studium Musicae Cracoviensae, Kraków) współpracował także z muzykami z branży rozrywkowej: Marcinem i Janem Pospieszalskimi, Piotrem Baronem, Joachimem Menclem, Andrzejem Lampertem. Podczas jednego z koncertów Bractwa Lutni, które wykonywało pieśni pasyjne skomponowane i zaaranżowane przez Pawła improwizował Tomasz Stańko.

Od kilku lat poświęca się prowadzeniu warsztatów muzyki liturgicznej w kraju i za granicą.