Wspólnota Muzykolekcji

Naszym duchowym domem jest duszpasterstwo przy kościele św. Jakuba na pl. Narutowicza w Warszawie. Na co dzień formujemy się i wzrastamy w różnych wspólnotach a pasją, która nas łączy jest muzyka. Naszą pierwszą i najważniejszą wspólną aktywnością jest modlitwa i posługa dla parafii podczas niedzielnych mszy świętych, przede wszystkim w ramach Scholi Akademickiej o godz. 19. Przy stole Eucharystii przeżywamy także razem najważniejsze chwile takie jak sakrament małżeństwa czy chrzest naszych dzieci.

Wierzymy głęboko, że to Duch Święty poprzez swoich świadków i dzieła takie jak rekolekcje oazowe, warsztaty liturgiczno-muzyczne, koncerty uwielbienia a także np szkoły muzyczne, zaszczepił w nas pragnienie pogłębiania wiary i dzielenia się Ewangelią właśnie poprzez muzykę 🙂

To On uzdalnia nas, prowadzi w działaniu i obdarza owocami: przemianą serca, doświadczeniem pokoju i wolności w relacji z Bogiem i ludźmi, radością urzeczywistniania pragnień i pasji, cudownymi przyjaciółmi, narzeczonymi, współmałżonkami i dziećmi. Doświadczeniem bycia ważnym i kochanym!

A od kilku lat Duch Święty zaprasza nas także do współtworzenia kolejnych edycji rekolekcji muzycznych – Muzykolekcje

Rekolekcje czy warsztaty muzyczne?

Muzykolekcje to synteza rekolekcji inspirowanych charyzmatem Ruchu Światło-Życie i warsztatów muzycznych prowadzonych przez doświadczonych muzyków i kompozytorów. Intensywna praca nad jakością muzyczną zostaje dzięki temu pogłębiona o ćwiczenia duchowe, które okazują się kluczowe do osobistego przyjęcia i wyrażania radosnego przesłania, o którym śpiewamy.
Przygotowanie serc, modlitwa, słuchanie Słowa Bożego, sakramenty – otwierają nas na działanie Bożej Łaski, przez co duży zespół artystyczny staje się w rzeczywistości wspólnotą, radosnym uobecnieniem Jezusa Chrystusa! Znikają uprzedzenia i podziały, Duch Święty dotyka serc i uzdalnia każdego do wysiłku na miarę złożonych w nim talentów, jedynym celem muzyki, która przenika nas do głębi, staje się Chwała Boża!
Siostry, Bracia, – czy doświadczyliście już kiedyś czegoś tak fascynującego, przejmującego i uwalniającego zarazem!?

Czym są Muzykolekcje?

Muzykolekcje - Miastu i Światu 2022