Warunki uczestnictwa

 1. Muzykolekcje o Kościele składają się z dwóch części:

 

 • część pierwsza: piątek 9 czerwca 2023 godz. 16:00 – niedziela 11 czerwca około 21:00
 • część druga: piątek 16 czerwca godz. 16:00 – niedziela 18 czerwca około 21:30.

 

Muzykolekcje tzn. rekolekcje muzyczne, będą odbywać się na terenie parafii pw. św. Jakuba Apostoła, ul. Grójecka 38, 02-314 w Warszawie. Finał Muzykolekcji będzie miał formę ewangelizacji i spotkania modlitewnego w formie otwartego koncertu w przestrzeni publicznej pn. “Miastu i Światu”. Najprawdopodobniej będzie to Plac Zamkowy w Warszawie.  Ze względu na trwające procedury dotyczące zgód ze strony instytucji publicznych dokładna lokalizacja koncertu zostanie podana w późniejszym terminie.

 

 1. Do udziału w Muzykolekcjach zaproszone są osoby powyżej 16. roku życia. Osoby niepełnoletnie prosimy o przedstawienie zgody rodziców lub opiekuna prawnego na udział w Muzykolekcjach.

 

 1. Muzykolekcje to czas rekolekcji. Prosimy o zabranie ze sobą Pisma Świętego. Zachęcamy również do przygotowania swojego serca i wzbudzenia intencji, z jaką będziemy przeżywać poszczególne punkty programu.

 

 1. Organizator nie przewiduje zapisów na poszczególne dni Muzykolekcji z racji ich intensywnej i ciągłej, rekolekcyjno-warsztatowej formy.

 

 1. Opłata za Muzykolekcje wynosi 200 zł lub 150 zł dla studentów i uczniów szkół średnich z aktualną legitymacją szkolną.

 

 1. Opłata obejmuje 6 dni rekolekcji, niezależnie od obecności lub nieobecności uczestnika w poszczególnych punktach programu.

 

 1. W ramach wniesionej opłaty uczestnik otrzyma:
 • obiady w soboty i niedziele,
 • kolacje w piątki, soboty i niedzielę,
 • słodki poczęstunek w przerwach (ciasta i ciasteczka),
 • napoje (ciepłe i zimne),
 • materiały nutowe.

 

 1. Podczas Muzykolekcji istnieje możliwość wzięcia udziału w indywidualnej lekcji z emisji głosu. Zajęcia poprowadzą zawodowi muzycy z dużym doświadczeniem. Zachęcamy do wzięcia w nich udziału szczególnie osoby, które nie próbowały jeszcze indywidualnej pracy z nauczycielem.  Koszt zajęć wynosi 30 zł.

 

 1. Aby zapisać się na Muzykolekcje należy wypełnić ankietę zamieszczoną na stronie www.muzykolekcje.pl – podać dane osobowe, zadeklarować rodzaj uczestnictwa (chór lub orkiestra) i napisać kilka słów o swoim doświadczeniu muzycznym. Jeśli nie jesteś pewna/pewien jakim głosem śpiewasz, wybierz opcję „nie wiem”. Po wypełnieniu ankiety, na podany przez Ciebie adres mailowy otrzymasz informację z potwierdzeniem i numerem konta, na który należy wpłacić pieniądze. Po weryfikacji płatności prześlemy informację zwrotną. Gwarancją zapisu na Muzykolekcje jest dokonanie przelewu.

 

 1. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 1. Organizator nie zapewnia noclegów dla uczestników Muzykolekcji

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe i ich ‎następstwa podczas trwania Muzykolekcji.‎

 

 1. Organizator nie ubezpiecza uczestników Muzykolekcji.

 

 1. Zgłoszenie udziału w Muzykolekcjach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację wizerunku, głosu i wykonań utworów muzycznych – zarejestrowanych podczas Muzykolekcji na kanałach społecznościowych takich jak: Facebook, YouTube, Instagram, na stronie muzykolekcje.pl,  a także w innych materiałach promocyjnych związanych z Muzykolekcjami.

 

 1. Ze względu na publiczny charakter ewangelizacji i koncertu, w porozumieniu z kompozytorami – wszyscy uczestnicy Muzykolekcji zostaną poproszeni o przesłanie krótkiego, indywidualnego nagrania śpiewu lub gry na instrumencie. Wykonanie takiego nagrania nie jest obowiązkowe, będzie natomiast dla kompozytorów cenną wskazówką przy prowadzeniu zajęć oraz pod kątem przygotowania możliwie najlepszej jakości muzycznej podczas koncertu. Szczegóły związane z przygotowaniem nagrania zostaną podane wiadomości e-mail.

 

 1. W związku z ewangelizacją planowaną w dniu koncertu, nowym punktem programu Muzykolekcji będą warsztaty ewangelizacyjne w sobotę 17 czerwca, prowadzone przez członków wspólnoty Przymierze Miłosierdzia (przymierzemilosierdzia.pl).

 

 1. Z uwagi na bogaty i intensywny program przygotowań do finałowej ewangelizacji i koncertu, zajęcia w dniu 17 czerwca planowane są w dwóch równoległych grupach: oddzielnie warsztaty ewangelizacyjne i muzyczne. Ze strony Prowadzących i organizatorów – gorąco zachęcamy do otwartości i rozważenia na modlitwie decyzji o włączeniu się w działania ewangelizacyjne, w szczególności poprzez:
 • adorację Najświętszego Sakramentu w dniu koncertu,
 • wsparcie w ramach zaplecza,
 • przygotowanie przestrzeni wokół sceny (krzesełka itp),
 • rozdawanie materiałów promocyjnych (ulotki, baloniki),
 • ewangelizacja w parach,
 • uczestnictwo we flash mobach,
 • rozdawanie materiałów uczestnikom koncertu (śpiewniki, świece)
 • animowanie modlitwy podczas koncertu (obecność wokół sceny)

 

 1. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do zasad porządkowych przekazywanych przez organizatorów.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Muzykolekcji, zwrotu pieniędzy oraz zmiany planu Muzykolekcji.

 

 1. Zgłoszenie udziału w rekolekcjach oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@muzykolekcje.pl lub poprzez Facebook, Messenger.