Koncert Miastu i Światu

 

Termin 12 czerwca 2022

Czas trwania: 19:00-21:30

Lokalizacja: Plac Zamkowy w Warszawie

 

Koncert Miastu i Światu nawiązuje do pięciokrotnej obecności papieża Jana Pawła II w Warszawie, w szczególności do kluczowej dla polskiej wspólnoty narodowej części nauczania dotyczącej wolności, jedności, solidarności i nadziei. Podstawową motywacją do organizacji koncertu jest przekonanie, że przesłanie Ojca Świętego z lat 1979-99, energia społeczna prowadząca do pokojowych przemian w Polsce i Europie, jak również radosna, świąteczna atmosfera papieskich spotkań, stanowi nasze wspólne dobro, którym powinniśmy się dzielić i je kontynuować. 

W roku 2022, w kontekście wojny toczącej się na Ukrainie oraz związanej z nią sytuacji politycznej, ale także przede wszystkim wobec licznego napływu uchodźców i wszystkich związanych z tym ludzkich cierpień – słowa papieskiego wezwania do przeciwstawienia się lękowi na drodze osobistych decyzji i wspólnych działań pokojowych, odnowy wspólnoty społecznej, poszanowania godności ludzkiej, postawy miłosierdzia oraz otwartości na dialog, stają się jeszcze bardziej wymowne, pokazując nam jednocześnie nową rolę, w jakiej dzisiaj, jako mieszkańcy Polski i Warszawy się znajdujemy. 

Dlatego też warstwa merytoryczna koncertu zostanie uzupełniona o akcenty wyrażające solidarność z Ukrainą, w tym m.in. pieśni w języku ukraińskim a zaproszenie do uczestnictwa w koncercie zostanie także skierowane za pośrednictwem kanałów social media do przebywających w Warszawie uchodźców.

 

Przesłanie koncertu

 

Wolność

 • Nawiązanie do słów rozpoczynających pontyfikat: “Nie lękajcie się”.
 • Modlitwa o Ducha Świętego, nawiązanie do modlitwy w 1979 r: „Niech zstąpi Duch Twój”
 • Znaczenie pierwszej pielgrzymki papieża do Polski.
 • Odzyskanie niepodległości przez Polskę, znaczenie wolności w wymiarze politycznym i społecznym.
 • Wdzięczność za życie, wolność, indywidualne doświadczenie Bożej bliskości i miłości.
 • Nawiązanie do walki o wolność i niepodległość Ukrainy.

 

Solidarność

 • Nawiązanie do papieskiego nauczania o miłosierdziu i szacunku dla godności ludzkiej.
 • Postawa solidarności, znaczenie prawdy i wspólnoty międzyludzkiej – jako odpowiedzi na lęk i przemoc.
 • Solidarność w Polsce – jako ruch, wspólnota inspirowana słowami: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”.

 

Pokój

 • Pokojowe przemiany w Polsce po 1989 roku, nowa nadzieja i odnowa na wielu płaszczyznach w odpowiedzi na papieskie nauczanie.
 • Nawiązanie do historii Polski i Warszawy.
 • Modlitwa wstawiennicza za Ukrainę o zaprzestanie walk, pocieszenie i uzdrowienie cierpiących, wieczny odpoczynek dla zmarłych i poległych, o siłę do odbudowania miast i wiosek, o łaskę wybaczenia wrogom.
 • Modlitwa o pokój.

 

Dialog międzykulturowy i międzyreligijny

 • Nawiązanie do papieskiego nauczania i licznych pielgrzymek, których przesłaniem było pojednanie, m.in do pielgrzymki na Ukrainę w roku 2001.
 • Nawiązanie do promowanej przez Jana Pawła II postawy dialogu i poszanowania dla innych kultur, religii i tradycji.
 • Warszawa – miasto wielu kultur: zwrócenie uwagi na mieszkańców Warszawy, pochodzących z różnych części świata, w szczególności z krajów Europy Wschodniej.

 

Błogosławieństwo i dziękczynienie

 • Modlitwa wstawiennicza i błogosławieństwo dla Miasta, w którym żyjemy – dla Warszawy,
 • Błogosławieństwo dla Ukrainy, w nawiązaniu do słów Jana Pawła II w roku 2001, podczas pielgrzymki na Ukrainę, we Lwowie:
  Proszę Boga Wszechmogącego, aby ci błogosławił, narodzie ukraiński, i by uleczył wszystkie twoje rany. Niech Jego wielka miłość napełnia twe serce i niech cię prowadzi w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa, ku nowej, pełnej nadziei przyszłości. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!”,
 • Modlitwa za mieszkańców miast doświadczonych wojną – m.in. Kijów, Mariupol, Czernihów, Charków, Chersoń, Sumy, Mikołajów.
 • Modlitwa wstawiennicza za naród Rosji, o dar wolności duchowej i politycznej.
 • Dziękczynienie i oddanie chwały Bogu – za krzyż i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Prowadzący

hubert

Hubert Kowalski

Wszechstronny muzyk, kompozytor, dyrygent, producent muzyczny, kontrabasista i wokalista. Studiował dyrygenturę chóralną w Krakowskiej Akademii Muzycznej…

Więcej…
IMG_9342

Poldek Twardowski

Wokalista, gitarzysta, aranżer, kompozytor, organizator i koordynator Inicjatywy Poznańskich Muzyków „Bogu Jedynemu Chwała”
oraz Poznańskich Zaduszek Jazzowych…

Więcej…
piotr2

Piotr Pałka

Absolwent wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 1998 prowadzi działalność artystyczną w Krakowie, jako dyrygent wielu chórów…

Więcej…

KIEDY?

12 czerwca 2022 (niedziela)
godzina: 19:00

GDZIE?

Plac Zamkowy w Warszawie

KONCERT ROZPOCZNIE SIĘ ZA

2022/06/12 19:00:00

Wspierają nas

Organizator

foska-gif-black-800px

Ruch Światło-Życie

Współorganizator

Patronat honorowy

Patronat

Partner

RAWAY